top of page

Terms of use / copyrights

Text, graphics, images, sound and other content on this website are protected by copyright law. KKART - Kunsternes Kooperativ ApS reserves all rights to the content, including the right to exploit the content for the purposes of text and data mining, cf. section 11 b of the Copyright Act and article 4 of the DSM directive."
 

Ophavs rettigheder 

Tekst, grafik, billeder, lyd samt andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. KKART - Kunsternes Kooperativ ApS forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.”

bottom of page